Privacybeleid

In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens in kunt zien, kunt wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Contact informatie
Seal & Go
Luzernestraat 69
2153 GM Nieuw-Vennep
Telefoonnummer: +31 252 629 323
Email: info@sealandgo.com

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over u geven en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding, of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Als u een account aanmaakt, slaat Seal & Go uw gegevens op in een database. Als u eenmaal geregistreerd staat, bent u niet meer anoniem voor ons. Ook door het bezoeken van de pagina’s op onze website, wordt mogelijk informatie opgeslagen, zoals uw IP adres, cookie informatie en informatie over welke pagina’s u bezoekt.

Seal & Go gebruikt deze informatie om wijzigingen aan te brengen ter verbetering van onze diensten. We gebruiken de informatie ook om u gepersonaliseerde content te kunnen tonen. Seal & Go zal uw informatie nooit aan zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

Als u een account aanmaakt en uw bagage bij ons registreert, dan vragen wij u de volgende informatie met ons te delen:

 • Naam
 • Emailadres
 • Land van herkomst
 • Mobiele telefoonnummer
 • Beschrijving van uw bagage (type, kleur, omschrijving
 • Informatie over uw reisbestemming (accommodatienaam, adres, plaats, land en telefoonnummer of huisadres)

Wanneer u de bagage van iemand anders vindt, wordt u gevraagd de volgende informatie met ons te delen:

 • Naam
 • Bedrijf
 • Emailadres
 • Locatie
 • Adres
 • Stad
 • Land

Als u ons contactformulier invult, dan wordt u gevraagd de volgende informatie met ons te delen:

 • Naam
 • Emailadres

DELEN EN OPENBARING

Seal & Go zal persoonlijke informatie van haar gebruikers nimmer verspreiden of verkopen aan derden die niet zijn aangesloten bij Seal & Go, behalve om door u aangevraagde producten of diensten te kunnen leveren, wanneer wij uw toestemming hebben, of onder de volgende omstandigheden:


 • We reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims

 • Als wij ervan overtuigd zijn dat het noodzakelijk is om informatie te delen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties die mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon inhouden of schendingen van de gebruiksvoorwaarden van Seal & Go te onderzoeken, voorkomen of actie te ondernemen, of anderszins wettelijk verplicht

 • We zullen alleen informatie over uw account overdragen aan derden als Seal & Go wordt overgenomen of samengevoegd. In dit geval zal Seal & Go u op de hoogte stellen voordat informatie over u wordt overgedragen en wordt onderworpen aan een ander privacybeleid

ACCOUNT INFORMATIE

We behouden ons het recht voor om u bepaalde berichten te sturen met betrekking tot de Seal & Trace-service van Seal & Go, zoals serviceaankondigingen, administratieve berichten en servicemeldingen, die worden beschouwd als onderdeel van uw Seal & Trace-account, zonder u de keuzemogelijkheid te bieden of u deze berichten wel wilt ontvangen. U kunt uw Seal & Trace-account verwijderen door op ‘Account verwijderen’ te klikken. Hierna ontvangt u geen berichten meer.

VRAGEN EN SUGGESTIES

We behouden ons het recht voor om u bepaalde berichten te sturen met betrekking tot de Seal & Trace-service van Seal & Go, zoals serviceaankondigingen, administratieve berichten en servicemeldingen, die worden beschouwd als onderdeel van uw Seal & Trace-account, zonder u de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor om ze te ontvangen. U kunt uw Seal & Trace-account verwijderen door op ‘Account verwijderen’ te klikken. Hierna ontvangt u geen berichten meer.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies” om de website te helpen analyseren met betrekking tot bezoekersgebruik. Deze anoniem door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt omgezet en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te kunnen houden hoe deze website wordt gebruikt, om websitestatistieken te kunnen creëren voor de eigenaar (Seal & Go) en om andere diensten te kunnen bieden met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik.

Google mag deze informatie alleen aan derden verstrekken als Google daar wettelijk toe verplicht is, of als deze derde partijen de gegevens op verzoek van Google verwerken. Google zal uw IP adres nimmer combineren met andere data waar Google over beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser op de juiste wijze in te stellen. Alhoewel we u er wel op willen wijzen dat als u dat doet, u wellicht niet in staat zal zijn alle functionaliteiten van de website te gebruiken.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verwerken van gegevens door Google op de bovengenoemde wijze en voor het bovengenoemde doel.

DOELEINDEN

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:


 • Zodat wij contact met u kunnen opnemen voor het beantwoorden van uw vragen of klachten
 • Om u toegang te verlenen tot onze website en uw bagage te registreren
 • Om u in contact te laten komen met de vinder van uw bagage
 • Om de vinder van de bagage uw bagage te kunnen laten opgeven als zijnde ‘gevonden’

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die hier noodzakelijk voor zijn.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen of om fraude te voorkomen. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

UW RECHTEN

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft eenieder recht op inzage van, en rectificatie van, zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@sealandgo.com.

Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de AVG of andere wetgeving? Dan hebt u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u hebt gegevens in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur uw verzoek naar info@sealandgo.com. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VEILIGHEID

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten dat blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en encryptie.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de Nederlandse wet bepaald is.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

To make your visit to our website even easier and more personal, we use cookies. With these cookies, Seal & Go (& third parties) may collect information about you and control your behavior on the Internet within (and possibly also outside) our website.
Accept Privacy Statement